top of page

FILMSKAPNING FOR UNGE TALENTER

Karriereutvikling for Unge Talenter 

Her jobber vi sammen med deg for å hjelpe deg med å utvikle din karriere. Du har alle mulighet å gjøre noe stort - men du må begynne i dag! La oss jobber sammen for å få det til. Seksjonen er delt inn i to områder:

Høyer utdanning innen film i Norge

Se etter aktuelle utdanningsinstitusjoner og -linjer her

Blog

Fra vårt Norway Communicates-nettverk nasjonalt og internasjonalt, spennende informasjon som dekker forskjellige emner innen film- og media. Vi kommer jevnlig med nye artikler og informasjon. Les mer her.

Veiledning

For å lykkes innen film må du lese, lære - og sette det i gang. Her finner du mye interessant, og det kommer mer etter hvert. Følg med!

Events 

Her kommer nyheter og informasjon fra forskjellige skoler og universiteter, og spennende arrangementer i Norge og i omverden.

 

Høyer utdanning innen film i Norge

Schools
bottom of page