top of page

PARTNERE

sornorsk_filmsenter_A.png

Sørnorsk Filmsenter

Sørnorsk filmsenter holder til i Kristiansand, og be startet 1. september 2008. De forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, spill i tidlig fase og manusutvikling for fiksjonsfilm. I tillegg kan filmsenteret øremerke midler til særlige formål, som mangfold og likestilling, og diverse kompetansehevings-aktiviteter. De bidrar også til regional talentutvikling og diverse filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Telemark Film

Telemark Film

Basert på Hydroparken i Notodden, Telemark Film (TF) jobber sammen med Norway Communicates AS, som markedsfører regionen (www.wildtelemark.com) nasjonalt og internasjonalt. TF jobber med leveranse av film-relaterte tjenester samt utvikling av film og tv-produksjoner. Etablert i 2020, jobber vi aktiv med filmbransjen for å tiltrekke filmprosjekter til Notodden og Telemark samt levering av tjenester tilknyttet filmprosjekter.

Notodden_komm (1).png

Notodden kommune

Notodden kommune ligger i Vestfold-Telemark fylke og har omtrent 13 000 innbyggere. I tillegg til sin UNESCO-verdensarvstatus, er Notodden mest kjent for å være vert for Europas største bluesopplevelse - Notodden Bluesfestival.

 

Bok & Blueshuset er sentrum for de viktigste kulturelle aktivitetene på Notodden, og byen er også hjemmet til en campus ved Universitetet i Sørøst-Norge samt Heddal stavkirke; den største av alle stavkirker i Norge.

vtfk-hovedlogo-engelsk-rgb.png

Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkes-kommune er en tverrfaglig

og politisk drevet utviklings-organisasjon. Et av fylkes-kommunens satsingsområder er å styrke et levende kulturliv i regionen, inklusive film- og filmrelaterte aktiviteter.

 

Fylkeskommunen gir bidrag gjennom strategiske investeringer i flere prosjekter slik at mennesker i dag og i framtida får muligheten til å oppleve kunst og kultur i hverdagen.

KRSBIZ_LOGO_NAVN_GRAABLAA.png

Business Region Kristiansand

Business Region Kristiansand er en del av Kristiansand kommune og har ansvar for kommunen sitt næringsarbeid. Business Region Kristiansand legger til rette for verdiskaping og vekst i Kristiansandsregionen, og er næringslivets inngang til kommunen.  Målet er å videreutvikle et kompetent, innovativt, attraktivt og internasjonalt næringsliv. 

Vi viser deg mulighetene i Kristiansandsregionen!

AGDER_logo_rgb.png

Agder Fylkeskommune

Fylkeskommunen er et regionalt forvaltningsorgan med 3 000 ansatte med høy kompetanse innen utdanning, samferdsel, kultur, næringsutvikling, folkehelse, tannhelse og en rekke andre fagfelt. Samfunnsoppdraget oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030: "Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslipps-samfunn med gode levekår!"

NC_Logo.png

Norway Communicates AS bidrar til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser som et resultat av våre film- og kulturnæringsaktiviteter, inklusiv Interaktiv media og andre prosjekter. Sammen, bidrar vi til samme målet: gjennom forskjellige prosjekter og initiativer forteller vi verden om det vi kaller:

"NORGE - En av verdens beste bevarte hemmeligheter" ©

NE-logo_vertikal_RGB-466x705.png

Notodden Energi

Notodden Energi bidrar til å bygge et attraktivt samfunn. Gjennom å gjøre teknologi tilgjengelig for alle dekker de nå nesten hele kommunen med fiber og er etablert som et konsern med nettvirksomhet, kraftformidling, redbåndstjenester og fjernvarme. De har en sterk posisjon, forankring og merkevare i Notodden, og det er deres målsetning å bli det ledende strømselskapet i Telemark.

bottom of page