top of page

EN SKJEBNESVANGER KVELD

Updated: Nov 13, 2021

Av David John Smith / Oversatt av Per Ole Hagen


13. februar 1903 møtte Kristian Birkeland Sam Eyde for første gang under en middag en kald vinterkveld i Kristiania. Norge var under svensk styre og ville være det i ytterligere to år. Tidspunktet var riktig, og scenen var satt.

En verden i fare

Da verdens befolkning begynte å øke i løpet av 1800-tallet, stilte forskerne seg spørsmålet om hvor lenge verdens befolkning kunne overleve på dagens matforsyningsproduksjon.


Sam Eyde visste godt om den vitenskapelige konkurransen som hadde blitt utløst av Sir William Crookes, da denne spådde magre tider for menneskeheten. En overhengende sultkatastrofe ventet i horisonten hvis ikke tiltak ble iverksatt for å øke produktiviteten i landbruket.


Sam Eyde forsto også det enorme potensialet i Rjukanfossen og de 250 000 hestekreftene fossen kunne gi for å produsere kunstgjødsel.


(foto høyre: NIA)
Professor Birkeland

Kristian Birkeland hadde blitt professor i en alder av 30 år, og nå som 35-åring hadde han allerede gitt betydelige bidrag til vitenskapen innen fagområder som inkluderte matematikk og fysikk.


Birkeland var for tiden involvert i et eksperiment for å skyte ut et prosjektil ved hjelp av kraften fra en elektromagnet, det som ble kalt den elektriske kanonen.


Han hadde møtt mange problemer underveis, men han hadde observert at kortslutninger var synlige som elektriske buer.


Disse slo ut fra de elektriske spolene i kanonen.Elektromagnetiske kanon

Bare en uke før middagen hvor han og Eyde skulle møtes, hadde professor Birkeland leid bankettsalen på universitetet for å demonstrere sin elektromagnetiske kanon.


Han hadde også lagt merke til lukten av nitrogenoksyd i lufta når kortslutningene skjedde.


Demonstrasjonen var godt besøkt av representanter fra regjeringen, militæret, og andre. Men noe gikk galt. Det ble enda en kortslutning. Transformatoren brøt sammen, og lange flammer skjøt ut av kanonens munning.


Igjen, observerte Birkeland effekten av det elektromagnetiske feltet på flammene i form av en bue.


Den skjebnesvangre middagen

Det var uka etter demonstrasjonen, 13. februar 1903, at Kristian Birkeland møtte Sam Eyde for første gang. Verten for middagen var finansminister Gunnar Knudsen fra Arendal, samme by som Sam Eyde. Knudsen var en industrialist, med en spesiell interesse for vannkraft.


I 1874 hadde han vært en av grunnleggerne av Laugstol Brug i Skien, hvor han bygde et kraftverk i 1885.


Dette var det første kraftverket i Skandinavia som produserte strøm til private hjem.


I løpet av middagen spurte Birkeland Eyde om hvilke problemstillinger som opptok ham mest.


Til dette svarte Eyde:


“… det jeg mest av alt ønsker meg, er den kraftigste elektriske utladning på jorden".


“Det kan jeg skaffe Dem, herr Eyde”, repliserte Birkeland.


Norgeshistorien viktigste oppfinnelse?

Denne samtalen førte til et samarbeid som endret norsk industri, med Birkelands oppfinnelse av lysbueovnen, som er anerkjent som den kanskje viktigste oppfinnelsen i norgeshistorien.

Eventyret som er historien til Rjukan-Notodden Industrial Heritage begynte faktisk denne kalde vinternatten i Oslo.


Historien fortsetter neste uke.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page