top of page

Norges største gründer

Updated: Nov 13, 2021

Av David John Smith / Oversatt av Per Ole Hagen


For å forstå historien om Rjukan-Notodden industriarv, må vi vite litt mer om mannen som ble kalt "norges historiens største gründer" og mannen som startet Norsk Hydro, Sam Eyde.


Oppvekst i Arendal

Sam Eyde ble født inn i en velstående familie i Arendal, som hadde en av de største havnene i Norden på den tida. Han var sønn av en reder, og det var ofte gjester i Eydehuset. Selv som ung hadde han en smittsom entusiasme og nysgjerrighet, og folk ble fort tiltrukket av ham.


Etter hvert som han vokste til, var den generelle oppfattelsen at han ville følge i farens fotspor i skipsfartsvirksomheten, men skjebnen skulle føre ham i en annen retning. Etter at han fullførte barne- og middelskole i Arendal var Kristiania (i dag Oslo) neste stopp for videre skole, og deretter Krigsskolen.


Berlin

Da han hadde fullført Krigskolen og blitt reserveoffiser, besluttet han seg for å utdanne seg til ingeniør. På den tida fantes det ingen muligheter for høyere teknisk utdanning i Norge, så Eyde søkte og ble akseptert til Technische Universität i Berlin. Etter å ha fullført utdannelsen innen bygg og anlegg i 1891, begynte han arbeidskarrieren sin i Tyskland.

I løpet av sju års arbeid i Tyskland samt oppdrag både der, i Sverige og i Norge, oppnådde Eyde en viss suksess, og han vant en rekke priser for blant annet design av jernbanestasjoner. Basert på denne suksessen etablere han et eget ingeniørkontor i Kristiania i 1898. Selskapet vant kontrakter og tegnet og konstruerte havner og jernbanestasjoner i byer som Gøteborg, Helsingfors og Malmö.


Tilbake til Norge

Selv om han var en utmerket ingeniør, ble det etter hvert mer og mer klart at forretningsvirksomheten var der han virkelig skulle sette sitt preg. Ved århundreskiftet var ingeniørfirmaet hans et av de største i Skandinavia. Hans primære motiv kan ha vært først og fremst å vinne kontrakter, men han så også framover mot større prosjekter.Sam Eyde hadde blitt fascinert av kraften i fossefallene gjennom årene, og mens han hadde noe kapital selv, begynte han å få tilgang til større beløp da han i 1903 startet et samarbeid med brødrene Knut og Marcus Wallenberg og deres investeringsbank. Dette norsk-svenske partnerskapet sto bak kjøpet av fossefall, inkludert Rjukanfossen i 1903.


Eyde og Birkeland

3. februar i 1903 i Kristiania møtte Kristian Birkeland Sam Eyde over en middag. Under middagen spurte Birkeland Eyde om hvilke spørsmål som opptok ham. Til dette svarte Eyde: “...det jeg mest av alt ønsker meg, er den kraftigste elektriske utladningen på jorden. Birkeland utbrøt: “Det kan jeg skaffe Dem, herr Eyde”.


Kort tid etter dette skjebnesvangre møtet patenterte Birkeland ideen. Lysbuemetoden, eller Birkeland-Eyde-metoden som den snart ble kalt, ville binde nitrogenet fra lufta, utvinne det, og gjøre det mulig å produsere salpetersyre. Deretter kunstgjødsel, som skulle bli kalt Norgesalpeter.


Dette bringer oss til starten av det tiåret som skulle medføre store endringer i norsk samfunn og industri. Kristian Birkelands oppfinnelse var et av de viktigste bidragene for å hindre matmangel og hungersnød i verden.


Følg med videre!

Vi forteller mer om Sam Eydes liv som grunnleggeren av Norsk Hydro og hans samarbeid med Kristian Birkeland fremover som en del av Wild Telemark Facebook og blogposter.

Foto 1

Arendal fra 1800. Innen Sam Eydes fødsel i 1866 var Arendal i ferd med å bli en av de rikeste byene i Nord-Europa, og tok imot seilskip fra hele verden.


Foto 2

Det tekniske universitetet i Berlin i 1895 bare fire år etter at Sam Eyde hadde fullført studiene der.


Foto 3

Byen Kristiania (nå Oslo) avbildet i 1906, noen år etter at Sam Eyde hadde opprettet sitt eget ingeniørkontor i 1898.


Foto 4

Sam Eyde som en ung mann.
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page