top of page

Objektene

Updated: Nov 13, 2021

Av David John Smith / Oversatt av Per Ole Hagen


Rjukan-Notodden industriarv bygger på 97 objektene, som inkluderer kraftstasjoner, fabrikker, transportlinjer og -utstyr, jernbaneferger og kaianlegg, og ikke minst, teknologisk innovasjon.


Vemork rørgate og ventilkammerhus er bare et eksempel.


Vemork rørgate og ventilkammerhus

Vemork kraftverks plassering på et platå omtrent 125 meter over dalbunnen, er ganske uvanlig for et kraftverk. Dette var resultatet av en beslutning om å utnytte det totale vannfallet på omtrent 570 meter mellom Skarsfoss og Rjukan i først Vemork, og deretter Såheim. Plasseringen av rørgaten og ventilkammerhuset ble avgjørende for suksessen.Kraftverkene Hydro bygde i Vestfjorddalen før 1920, ble konstruert for å utnytte hele Månaelvas fall fra Møsvatn, og inkluderte et system med tunneler, tverrslag og avløp. Rørgatehuset og ventilkammerhuset var det siste nøkkelelementet som sørget for at vannet effektivt ble ført ned til Vemork.
Ventilkammerhuset

Ventilkammerhuset ble bygd med utskåret stein av samme type som Vemork. Automatiske gassventiler levert av I. M. Voith fra Heidenheim i Tyskland ble installert i en egen bygning, der rørdimensjonen på ti rør ble redusert til 1250 mm og det ellevte røret til 1600 mm. Ventilene lukkes automatisk hvis vannet i røret øker utover en angitt grense, men de kan også styres manuelt eller ved hjelp av instrumentene inne i stasjonen.Det 11. rør

Vemork rørgate består av elleve rørledninger som er plassert over bakken, hver med en lengde på omtrent 720 meter. De første ti rørledninger holdes sammen av naglede krager, og har en utvendig diameter på 1450 mm, som reduseres til 1250 mm nede ved stasjonen.

Opprinnelig var det planlagt ti rør, men hydrologiske undersøkelser som ble utført under byggingen av anlegget antydet at vannføringen var større enn først anslått.


Det ble derfor installert et utløp for et ellevte vannrør i distribusjonsreservoaret, som forberedelse for en mulig utvidelse av anlegget. Det ellevte røret med en diameter på 2000 mm ble senere sveiset i hele lengden.


Ingeniørbragd

Den endelige ferdigstillelsen av Vemork og rørgateteknologien var en stor bragd av teknikk, ingeniørfag og logistikk. En arbeidsstyrke på opptil 600 var i sving, overvåket av ingeniører og formenn. Et eget jernbanespor, Vemorksporet, måtte bygges for å kunne transportere rørledninger og generatorer, som hver veide henholdsvis 5000 og 300 tonn.


Rørgatens funksjon er nå erstattet av en trykktunnel som fører vannet ned til det nye kraftverket som ligger inne i fjellet.Foto 2, 3 og 5: Takk til NIA

Foto 1 og 4: Ian Brodie

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page